گروه انتشارات آرنا متشکل از دو زیرمجموعه شامل نشر آرنا و نشر نیک مهر فعالیت خود را از اسفند 1391 آغاز کرده و تاکنون موفق به انتشار بیش از 1000عنوان کتاب شده است.

سایتهای گروه انتشارات آرنا به صورت زیر است.

سایت اصلی: www.arnapub.com

سایت فروشگاه اینترنتی: www.arnabook.ir

سایت نشر نیک مهر: www.nmbook.ir

سایت طرح کتابفروشی یکپارچه: www.tvbook.ir

وبلاگ فراخوان های ادبی: www.arnapub.ir

سایت اطلاع رسانی چاپ کتاب: www.tvbook.ir